Sunduğumuz Hizmetler

REKLAM STRATEJİLERİ

"Pazarlama Bilim Uzmanlığı" doğrultusunda kurumsal ve uzun vadeli iletişim stratejilerinizi belirliyoruz.

Yenilikler

"Modern Pazarlama Vizyonu" ve "Bütünleşik Pazarlama İletişimi" kavramları ışığında sizi yeni iletişim teknolojileriyle buluşturuyoruz.

Kampanya Planlama

Kampanyalarınızı, "Hedef Kitle", "Rakip Analizleri" "Pazar Araştırmaları" gibi akademik bilgi birikimimize uygun planlıyoruz.

Anahtar Teslim Çözüm

Birinci elden profesyonel hizmet. Kampanya Tasarımı, Outdoor, Fotoğraf, Basın, Metin Yazımı ve teknik tüm olanaklarımızla tüm çözüm tek noktada...